top of page

ЗА АСОЦИАЦИЯТА

ЗА НАО

       НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ОПТИКИТЕ е създадена през 2023 г., вдъхновена от желанието на голяма част от оптиките в България да имат професионално представителство, което да гарантира осигуряването на професионална очна грижа за пациента.

     Предоставянето на качествена здравна и търговска услуга е истинско предизвикателство, а така също и професионалното и експертно отношение и консултиране. Ето защо това ще бъде основна отговорност на членовете на НАО и гаранция за всички потребители на здравни услуги, избрали да се доверят на експерти в областта.

     В Асоциацията имат право да членуват очни специалисти и фирми в сектора, отговарящи на изискванията, записани в устава и етичния кодекс на НАО.

    Асоциацията е учредена от 16 очни специалисти, от които всеки е с доказани професионални качества и необходимата степен на образование. Сред специалистите ни има очни-оптици, оптици-техници и оптометристи.

    НАО се управлява от Управителен съвет (УС) в състав от 7 души, които се избират от Общото събрание с мандат за две години. Първият УС е избран измежду учредителите на НАО, а именно:

УС на НАО
(мандат 2023-2025)

bottom of page