top of page
 Форма за предложения! Споделете опита си с нас!
Член ли сте на някоя от асоциациите?
Каква е вашата спрециалност?
Как бихте оценили НАО?
Много съм разочарован!Малко съм разочарован!Достатъчно съм удовлетворен!Доволен съм!Много съм удовлетворен!

Винаги се стремим да се подобрим!

bottom of page