top of page

Покана за Общо събрание на НАО

Божана Чакърова

10.03.2024 г.

Общо събрание на НАО 2024 г.

Управителният съвет на “НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ОПТИКИТЕ” (НАО), на основание Чл. 24. (1) от Устава на НАО, свиква редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на “НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ОПТИКИТЕ” (НАО), с ЕИК 207276099, което ще се проведе на 21.04.2024 г. от 10:00 часа, в заседателна зала “Линдау”, на хотел „Йегерхоф“, в гр. Пловдив.

bottom of page